Competitive Intelligence-ul va fi “încorsetat” de apariția  GDPR ?

18Feb '18

Competitive Intelligence-ul va fi “încorsetat” de apariția  GDPR ?

Autor: Prof. univ. dr. Adriean PARLOG, consultant Business & Competitive Intelligence, ICSS

Răspunsul scurt și imediat la întrebarea din titlu: NU !

În perspectiva intrării în vigoare a unor noi cerințe obligatorii de protecție a datelor personale, în mediul de afaceri românesc apar subiecte noi de interes în legătură cu implicațiile procedural-organizatorice ce ar putea afecta coexistența actorilor economico-sociali cu acele organizații ce obțin și prelucrează date și informații de afaceri. Am în vedere activități concrete desfășurate de mass media, firme de cercetări sociologice, firme de detectivi privați, companii de Competitive Intelligence ofensiv și defensiv, ONG-uri, case de avocatură, companii specializate in mediere, evaluare, audit etc.  În termeni colocviali, GDPR prelungește exigențele individuale de tipul dreptul la intimitatea vieții private și la nivelul companiilor, PFA-urilor sau al altor organisme economico-sociale private sau guvernamentale.

În prezentul material vom aborda numai perspectiva coexistenței companiilor de Competitive Intelligence  cu clienții (partenerii) acestora, prin prisma operaționalizării GDPR (General Data Protection Regulation) într-o logică a nevoilor de informații în industriile de generația 4.0.

Specialiștii în Competitive Intelligence respectă strict proceduri operaționale statuate de organizațiile de care depind. Toate acestea au la bază coduri etice și lecții de bune practici în domeniu. Dintre toate, din perspectiva operațională, cel mai impactant este Codul SCIP (Strategic Competitive Intelligence Profesionals).

 

Codul principiilor etice SCIP pentru profesioniștii din domeniul Competitive Intelligence-ului  prevede:
SCIP-P1. Specialiștii CI să se străduiască continuu să sporească recunoașterea și respectarea profesiei.

SCIP-P2. Să respecte toate legile interne și internaționale în vigoare.

SCIP-P3. Să declare deschis și de la început informațiile relevante legate de apartenența lor la domeniul CI, cu ocazia evenimentelor ce incumbă culegerea de informații.

SCIP-P4. Evitarea conflictelor de interese în îndeplinirea atribuțiilor specifice.

SCIP-P5. Pe durata exercitării atribuțiilor profesionale, să ofere clienților recomandări și concluzii oneste și realiste.

SCIP-P6. Să promoveze acest cod de etică în cadrul companiei, dar și în exteriorul acesteia (cu contractori, cu terții etc.) pe toată perioada desfășurării profesiei.

SCIP-P7. Să respecte cu fidelitate politicile, obiectivele și procedurile operaționale ale companiei pe care o deservesc.

Cum poți deveni expert în Business & Competitive Intelligence? Cursul de ”Expert Informaţii pentru Afaceri” – primul (şi singurul) curs acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), prin care se recunoaşte calitatea profesională a unei persoane de a ocupa poziţia de expert Business & Intelligence (informaţii pentru afaceri) într-o companie. Detalii AICI!

COMPETITIVE INTELLIGENCE si GDPR

Începând cu 25 mai, 2018  va intra în vigoare Legea europeană privind confidențialitatea, care stabilește un nou standard referitor la drepturile la confidențialitatea și securitatea datelor personale. GDPR  stabilește cerințe globale de strictă confidențialitate, care guvernează modul în care sunt gestionate și protejate datele personale, respectându-se, în același timp, alegerile individuale – indiferent unde sunt trimise, procesate sau stocate datele. Referirea la “nevoia respectării alegerilor individuale” face posibilă accesarea unor date referitoare la persoane ce se pot regăsi în diverse surse deschise, urmare a opțiunilor persoanelor în cauză, liber exprimate.

Noua reglementare în domeniu  va genera schimbări semnificative în structura și managementul organizațiilor din întreaga lume, nu numai a celor din UE, prin oferirea instrumentelor necesare asigurării unui control suplimentar asupra datelor personale, prin transparența și rigurozitatea referitoare la protejarea datelor.

Principiile GDPR sunt:

GDPR-P1.  Necesitatea transparenței cu privire la gestionarea și utilizarea datelor cu caracter

personal.

GDPR-P2.  Limitarea procesării datelor cu caracter personal la scopuri specificate și legitime.

GDPR-P3.  Limitarea colectării și stocării datelor cu caracter personal la scopuri declarate.

GDPR-P4.  Oferirea posibilității persoanelor vizate de a corecta sau solicita ștergerea datelor cu caracter personal.

GDPR-P5.  Limitarea stocării datelor cu caracter personal doar la perioada necesară atingerii scopului.

GDPR-P6.  Asigurarea protecției datelor cu caracter personal prin proceduri adecvate de  securitate.

În concluzie, în legătură cu lipsa de consistențe reale a întrebării  retorice din titlul acestui material,  formulăm următoarele aprecieri care, în esență, elimină elementele de îngrijorare legate de perspectiva activităților Competitive Intelligence în industriile  în care este omniprezent GDPR.

  • În statele cu democrație consolidată, domeniul normativ este puternic dependent de acceptarea principiilor generale care reglementează domeniul supus reglementării. Așa stau lucrurile și în cazul domeniilor normate de SCIP și GDPR-UE.
  • Dacă un domeniu industrial este juridic normat,  atunci, implicit, acceptăm că nicio referință, nici un articol dintr-o normă,  lege, regulament intern sau prevedere de procedura etc. nu poate contrazice principiile ce au stat la baza emiterii respectivei norme.
  • Apreciem că, din punctul de vedere al specialiștilor în Competitive Intelligence, perspectiva intrării în vigoare a GDPR nu reprezintă în nici un mod un motiv de îngrijorare generată de o posibilă restrângere a libertăților procedural-profesionale. Acest lucru este logic susținut de o analiză comparativă a principiilor ce stau la baza activității CI, respectiv la baza proiectării GDPR ( vezi Tabelul nr. 1).

Mai multe detalii despre Competitive Intelligence:

Cursul de ”Expert Informaţii pentru Afaceri” – primul (şi singurul) curs acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), prin care se recunoaşte calitatea profesională a unei persoane de a ocupa poziţia de expert Business & Intelligence (informaţii pentru afaceri) într-o companie. Detalii AICI!

Când auzi sintagma ” Competitive Intelligence „, te gândești la activități “sub acoperire” și spionaj? Chiar daca aceste imagini si asocieri ti-ar putea veni în minte, acestea sunt departe de realitate cand vorbim despre Business & Competitive Intelligence. Contrar percepțiilor comune, în esenta sa, Business & Competitive Intelligence (CI) este utilizată de companii pentru a lua decizii strategice de afaceri. De fapt, aproximativ 90% din companiile Fortune 500 au o functie de Business & Competitive Intelligence implementata si functionala si nici una dintre aceste functii nu se bazeaza pe scenarii de film.

De ce ai nevoie de BI/CI? Detalii:

Marile companii, sub presiunea tot mai mare a schimbărilor haotice ce au loc pe piaţă şi a concurenţei tot mai acerbe, sunt obligate să îşi dezvolte din ce în ce mai mult un sistem de colectare a datelor din exterior şi de transformare a acestora în intelligence, care să ducă la o mai bună funcţionare a procesului decizional şi prin urmare la succes în afaceri. Culegerea, valorificarea şi analiza informaţiilor ajută la înțelegerea tendinţelor, la evidenţierea punctelor tari şi a celor slabe, atât ale propriei companii, cât şi ale competitorilor. Business Intelligence-ul nu este adresat numai companiilor mari, ci şi firmelor mici şi mijlocii, altfel spus tuturor celor care au nevoie de informaţii pentru o mai bună dezvoltare.

releated posts

ADD YOUR COMMENT